เปิดโครงข่าย’เชียรช่วง’แอนด์เดอะแก๊งค์

เปิดโครงข่ายแก๊งค์เชียรช่วง

          กระชากหน้ากากโครงข่ายดร.เชียรช่วง แอนด์เดอะแก๊งค์ ลิ่วล้อคมช. ทั้งนักการเมืองเปลี่ยนสี วิญญูชนจอมปลอม นักวิชาการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ร่วมขบวนการ"ฝนตกขี้หมูไหล คน…. มาพบกัน" เพื่อทำลายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

          ทุกท่านคงได้เห็นเอกสาร "ลับมาก" ซึ่งเป็น หนังสืออนุมัติจ้างทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เชิงลึก ของดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ลูกพี่ลูกน้องของพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งลงนามอนุมัติโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะ ผบ.ทบ. และประธานคมช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 กันแบบจะๆ ไปแล้ว

          รวมถึงแผนการ และผลการปฏิบัติการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงลึก ของดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีแผนการทำงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย

          1. การปฏิบัติการเชิงรุก และผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็คือ"ดำเนินการถือป้ายประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550" ซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลและคมช. จะหาข้อแก้ตัวกับประเทศสิงค์โปร์อย่างไร

          2. การตอบโต้ ใช้ทั้งสื่อวิทยุเครือข่ายกองทัพบก และ อ.ส.ม.ท. สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ รวมไปถึงการจัดทีมงานประจำไปโพสต่อต้านหรือตอบโต้ข้อความที่พาดพิงถึง ในเวปไซต์ต่างๆ

          3. ด้านการต่างประเทศ มีการติดต่อกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ชื่อ ซาชิ ซาช

          4. งานเสริมสร้างภาพลักษณ์

          5. งานอื่นๆ

          หลังจากเอกสารที่"ท่านพันเอก" ส่งมาให้ทีมงานเวบไซต์ Hi-thaksin.org และเราได้เผยแพร่เอกสารชิ้นดังกล่าวสู่สายตาสาธารณะชน อาจทำให้ท่านพันเอก ตกเป็นผู้ร้ายในสายตา คมช. แต่ท่านคือ วีรบุรุษ ในสายตาของคนไทยกว่าครึ่งค่อนประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องยกหางตัวเองเหมือนกับใครบางคน

          ต้องยอมรับว่าเอกสารชิ้นดังกล่าวของท่านผู้พัน ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับประชาชนอย่างคาดไม่ถึง เพราะในรายละเอียดของเอกสาร ได้ประจานความชั่วช้าสามานย์ อันเป็นตัวตนที่แท้จริงของคมช. และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตรแอนด์เดอะแก๊งค์ ได้เป็นอย่างดี

          ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า นอกจากคมช. จะใช้กระบวนการตามกฎหมายที่ตัวเองลบด้วยฝ่าเท้า ตามล้างตามเช็ด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว และยังใช้ ขบวนการใต้ดิน ซึ่งเป็นวิธีที่สกปรกโสโครกมาทำลายอีก

          และเอกสารชิ้นที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้น คงจะทำให้คนในคมช. โดยเฉพาะ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร วีรบุรุษที่สร้างตำนานใหม่ ด้วยประโยคเด็ด "..นี่อุตส่าห์เมตตา เว้นโทษตาย ให้ตั้งหลายคนแล้วนะ.." รวมถึงดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ร้อนเป็นไฟ

          วันนี้ Hi-thaksin.org มีเอกสารที่เราได้รับมาจากท่านพันเอก ไว้ในมืออีก 1 ชุด ซึ่งเป็นเอกสารเพิ่มเติม จากชุดที่นำเสนอไปแล้ว แม้จะไม่อาจจะทำให้อุณหภูมิร้อนของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เพิ่มขึ้น แต่คงทำให้บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารชุดใหม่ ร้อนไม่แพ้พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นแน่

          เอกสารที่ว่านี้ เป็นผังโครงสร้างการบริหารงานของขบวนการดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร พร้อมทั้งรายชื่อแก๊งค์ หรือเครือข่ายร่วมขบวนการ ทำลาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งแบ่งเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน มีทั้งนักการเมือง นักวิชาการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนมาก ร่วม 100 คน พร้อมด้วยเลขหมายโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อประสานงานอย่างชัดเจน

          และวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมากระชากหน้ากาก โครงข่ายคมช. ซึ่งเป็นพวกวิญญูชนจอมปลอม ทั้งหลาย ที่อยู่ในทีมงานของ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร แอนด์เดอะแก๊งค์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการ นักการเมืองและเอ็นจีโอ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

          เริ่มด้วยวิญญูชนจอมปลอม เช่น ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, ดร.โสภณ สุภาพงษ์, ดร.ณรงค์ โชควัฒนา, นายไพศาล พืชมงคล, ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นายสมเกียรติ โอสถสภา นอกจากนี้ยังมีวิญญูชนจอมปลอม ที่แฝงตัวอยู่ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ อีกจำนวนมาก(ดูรายชื่อในเอกสาร)

          รวมทั้งการประสานงานกับดร.พรชัย บุษยาสกุล เพื่อ จัดฉาก ทำโพลล์ เพื่อสร้างภาพให้กับรัฐบาล และลดความน่าเชื่อถือเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อป้ายความผิดในเรื่องต่างๆ ให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

          นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีเปลี่ยนสี ที่เคยใกล้ชิดและอยู่ร่วมรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เช่น นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีคนใกล้ชิดพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่แปรพักตร์ไปอยู่กับนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี

          รวมถึงนักการเมืองฟากตรงข้าม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เช่น นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายกอปศักดิ์ สภาวสุ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของนายเชียรช่วง กัลยาณมิตร ด้วย

          เห็นรายชื่อรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คงไม่ต้องคาดเดาก็พอจะเห็นภาพอนาคตการเมืองไทยได้ว่า จะมีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล และเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกกับคมช.หากแผนทำลายล้าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

          วันนี้เราได้กระชากหน้ากาก ขบวนการชั่วช้าสามานย์ของกลุ่มคนที่ทำลายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เห็นกันแล้ว

          ท่านผู้อ่านเชิญ รับชมเอกสาร และวิจารณ์ ขบวนการชั่วช้าสามานย์ ทำลายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งคมช.นักวิชาการ เอ็นจีโอ และนักการเมือง มารวมตัวกัน ประเภทฝนตกขี้หมูไหล อะไรจะเกิดขึ้น…?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: