รธน.’50 ‘ฉบับหมาหางด้วน’

    แทบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่ารธน.50 จะออกฤทธิ์เดชเร็วกว่าความคาดคิด…มิใช่ยาแรงลดไข้เพิ่มไข้หนักกว่าเก่า  จำได้ว่าคนร่างระดับเลขานุการคณะผู้ร่างฯเองนายสมคิด  เลิศไพฑูยร์ คนนี้นี่แหละประกาศยกย่องรธน.50 ดีที่สุด  เท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ประเทศไทยมีร่างรัฐธรรมนูญ 17-18 ฉบับ เป็นต้นมา คู่หูอีกคนนายจรัญ ภักดีธนากุล รับๆไปก่อนเถอะ  ค่อยไปแก้ไขภายหลัง  ต้องทวนความจำจับผิดจับถูกกันให้ดีๆ  อย่าชักนําเป็นประเด็นเรื่องการเมืองเสียทั้งหมด  เจตนารมย์ที่ดีรธน ถูกบิดเบือนวางยาสามานย์ถาไถสอดไส้แบบฉบับอํามาตยาธิปไตย ดึงเอาองค์กรตุลาการมาเป็นอํานาจที่สี่แทรกแซงองค์กรอิสระ   รวมถึงอํานาจแต่งตั้งถอดถอนอํานาจล้นมือ โดยไม่ผ่านขบวนสรรหาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของระบบผู้แทนจากประชาชนอย่างแท้จริง

      พิสูจน์ทราบข้อชี้แจงเนื้อหาบทเฉพาะกาล ม.309 ฉบับหมกเมล็ดชัดเจน  เขียนเปิดช่องหาทางลงคณะปฎิวัติรัฐประหารยึดอำนาจปล้นอำนาจประชาธิปไตย  ทําอะไรไม่ผิด' จากการกระทำที่ผ่านมาไม่เข้าข่ายความผิดใดๆทั้งสิ้น แผนพิฆาต 4 ขั้น ลับ ลวง พราง' การสืบทอดอำนาจโดยผ่านบทเฉพาะกาล

      โดยคณะปฎิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ(คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  ฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี 40 ฉบับประชาชน ที่มาของคณะจัดการยกร่างไม่มีความชอบธรรม ทั้งที่มาและเนื้อหาถ่องแท้เสียก่อน มาตรา 309 เขียนคครอบคลุมคุ้มครองคนใช้กําลังปฎิวัติรัฐประหารครั้งนี้  "ทําอะไรไม่ผิด"

       บทเฉพาะกาลมาตรา 309 บัญญัติให้การใดหรือการกระทําใด  ของบุคคลใดหรือคณะบุคคลใด  ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าการนั้นหรือการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย  ไม่ว่าการนั้นหรือการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหลัง  หรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ซึ่งมีความหมาย     เท่ากับนิรโทษกรรมล่วงหน้า ไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตตลอดอายุการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเอง

        ด้วยเหตุนี้  การกระทำของ คมช.  ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังจากการเลือกตั้งที่รับหน้าที่นี้ก็ดี    สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง  และจนกว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่จะเข้ามารับ  หน้าที่ก็ดี

      1.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งจะมารับช่วงต่อการตรวจสอบการทุจริตและการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจากคตส.  หลังวันที่ 31 มิถุนายน 2551 และจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงปี 2558 ก็ดี

      2คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงปี  2556 ก็ดี

      3.  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งอาจจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงปี 2557 ก็ดี หรือ

      4.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งแปลงมาจาก ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ' ตามรัฐธรรมนูญปี40 ซึ่งจะอยู่อีกหลายปีก็ดี

          ทั้งหมดนี้จะได้รับการคุ้มครองจากบทเฉพาะกาลมาตรา 309 นี้ พูดง่ายๆคือ คณะบุคคลหรือบุคคลเหล่านี้  จะอยู่ในฐานะที่  ทำอะไรไม่ผิด'  ไปตลอดอายุการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  และนี่คือแผนการ ลับ ลวง พราง ' ในการสืบทอดอำนาจเชื้อชั่วไม่เคยตายยังเกาะกุมอำนาจปฎิวัติให้ยืดยาวต่อไปอีกนานแสนนาน

          ขุดหลุมล่อแผนพิฆาต 4 ขั้น…ปล้นอำนาจ… ยึดอำนาจ… การสืบทอดอำนาจ… ต่อท่ออำนาจอย่างบริบูรณ์หยุดวงจรอุบาทว์  คืนอำนาจประชาชน…รู้เท่าทัน…มือที่มองไม่เห็นและเท้าที่มองไม่เห็น…อย่าอยู่เบื้องหลังทำตัวเชยๆคนเดียวเลยครับ

 

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: