23 ธันวาคม วันปราบกบฏ

          

          ชัดแล้วใช่ไหมครับ กับเอกสารลับแผ่นที่ 9 ที่พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน ลงนามอนุมัติสั่งการให้ทำลายพรรคพลังประชาชน ตามแผนการที่นำเสนอมาจำนวน 8 หน้า

          ไม่ต้องถามว่ามาจากไหน แต่ควรจะต้องถามเราจะทำอย่างไรกับ พล.อ.สนธิ บุญยรัต กลิน และ นายทหารที่ลงนามในเอกสารลับทุกคน

          23 ธันวาคม 2550 คือ วันที่เผด็จการคมช. ตั้งใจหมายให้เป็นวันเผด็จศึกพรรคพลังประชาชน และยึดครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มาอยู่แทบเท้าอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการสืบทอดอำนาจเผด็จการ ด้วยการฝังรากลึกเข้าไปในระบอบประชาธิปไตย ผ่านกลไกพรรคการเมืองบางพรรค นักการเมืองบางคนที่ยอมตนรับใช้อำนาจเผด็จการ เพื่อแลกกับการได้ส่วนแบ่งอำนาจปกครองประเทศ

          ผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลาย ที่ได้อ่านข้อความนี้ ที่ได้เห็นเอกสารลับทั้ง 9 แผ่น ที่ผมนำมาเสนอแล้ว ได้โปรดตั้งใจหมายที่จะใช้วันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นวันปราบกบฏ ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินเสียที

          ผมต้องใช้คำว่ากบฏกับพล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน ผู้ออกคำสั่งในปฏิบัติการตามแผนในเอกสารลับ เนื่องจากมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากพรรคพลังประชาชน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ หัวหน้าพรรคจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะถูกลงโทษจำคุกในคดีที่ถูกกล่าวหาจากคตส. ซึ่งเป็นเครื่องมือของเผด็จการคมช.

          ไม่เพียงแต่กำหนดแผนการแทรกแซงและชี้นำการใช้อำนาจของสถาบันตุลาการ ใช้ศาลเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่ คุกคาม และสกัดกั้นพรรคการเมือง และนักการเมือง ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แผนการที่กำหนดไว้ในเอกสารลับ ยังระบุด้วยว่า หากพรรคพลังประชาชนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง อาจจะมีการรัฐประหารครั้งใหม่ เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด

          ทั้งแผนการสกัดกั้นไม่ให้พรรคพลังประชาชน จัดตั้งรัฐบาล หากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยการใช้อำนาจศาลสั่งจำคุกหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และ การจะก่อการรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง เป็นการกระทำที่ขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขัดต่อมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติไว้ว่า บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

          ด้วยเหตุที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได้ลงนามอนุมัติคำสั่งให้ปฏิบัติการตามแผนการดังกล่าวนี้เอง ผมจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวหาว่าพล.อ.สนธิ ได้ออกคำสั่งให้มีการการกระทำอันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ และเตรียมแผนการที่จะก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจปกครองแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง หากว่าพรรคพลังประชาชน ชนะการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นการออกคำสั่งที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างชัดเจน

          ด้วยคำสั่งและแผนการที่กำหนดไว้ในเอกสารลับทั้ง 9 หน้าที่ได้นำเสนอแล้ว พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในขณะนี้ มีสถานะไม่ต่างจากผู้เตรียมก่อการกบฏต่อแผ่นดิน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 หลังผลการเลือกตั้งอันเกิดจากการลงคะแนนของประชาชนทั้งประเทศ ปรากฎขึ้น

          ดังนั้น จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนทุกคนที่จะร่วมกันต่อต้านการก่อการกบฏ ของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 69 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

          ผมจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันปราบกบฏ ที่กำลังวางแผน และกำหนดวันก่อการในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ด้วยการไปลงคะแนนเลือกพรรคพลังประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้ผู้วางแผนก่อการกบฏ อย่างพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได้ตระหนักถึงพลังของประชาชนทั้งประเทศ ที่พร้อมจะลุกฮือขึ้นมาปราบกบฏด้วยมือของประชาชนเอง

          แต่ก่อนที่จะถึงวันปราบกบฏ ผมอยากจะขอแรงทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ เอกสารลับทั้ง 9 แผ่น ไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงและอันตรายมากมายเพียงใด เนื่องจากมีผู้วางแผน คิดก่อการกบฏ ยึดอำนาจปกครองแผ่นดิน หลังการเลือกตั้ง อยู่ อันจะนำมาสู่ความร่วมมือร่วมใจในการรวมพลังกันปราบกบฏ ให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินไทย

          นอกเหนือจากการแจกและเผยแพร่เอกสารลับทั้ง 9 หน้าไปยังคนที่ท่านรู้จัก คนที่ท่านรัก หรือแม้แต่คนที่ท่านไม่รู้จักแล้ว หากใครได้รับแล้ว อ่านไม่เข้าใจ ยังมองไม่เห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวในอนาคตอันใกล้นี้ ผมก็อยากจะขอแรงทุกท่าน ที่ได้อ่านและเข้าใจเรื่องราวในครั้งนี้แล้ว ช่วยอธิบาย ขยายความ ทำให้ผู้ที่ได้รับเอกสาร ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย เพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันปราบกบฏ จะได้ไม่ต้องพูดจากันให้มากความ เมื่อถึงเวลาก็ลงมือกันได้เลย

          ผมอยากจะขอร้อง ให้ทุกท่านช่วยกันจริงๆ จังๆ เพื่อหยุดยั้งระบอบเผด็จการคมช. ที่กำลังกลืนกินประเทศไทย และประชาธิปไตย ของพวกเราทุกคน ลองคิดกันดู เอกสาร 1 ชุด มี 9 หน้า ถ่ายเอกสารชุดละไม่เกิน 5 บาท หากสมาชิกของเวปไซต์ Hi-thaksin ที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 40,000 คน เสียสละเงินคนละ 500 บาท ก็จะได้เอกสาร 4,000,000 ชุด แจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่วประเทศ และหากมีท่านผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ประสงค์จะช่วยกัน ก็จะยิ่งทำให้มีเอกสารแจกจ่ายออกไปมากขึ้น หรือ หากมีท่านใด มีกำลังทรัพย์มากกว่าที่ผมขอ เราก็จะยิ่งได้เอกสารไปแจกจ่ายมากขึ้นไปอีก

          ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา

          ผมอยากจะกราบวิงวอนทุกท่าน ได้โปรดช่วยกัน หากทุกท่านเพียงแต่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นอยู่กันเพียงในเวปไซต์นี้ ความตั้งใจของพวกเราที่จะนำประชาธิปไตยกลับคืนมา ความหวังของเราที่จะฟื้นฟูประเทศชาติ ก็คงจะเป็นได้เพียงถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในเวปไซต์ ไม่มีโอกาสได้เป็นจริงอย่างแน่นอน

          ผมอยากจะบอกว่าการจัดทำเวปไซต์ Hi-thaksin มาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน และจัดทำระบบงานต่างๆ จนถึงวันนี้ พวกเราทั้ง 4 คน เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหลายครั้งหลายหน ที่ตัดสินใจเดินออกมาเผชิญหน้ากับอำนาจเผด็จการ หมดเงินทองกันไปไม่น้อย พวกเราทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน เสาร์-อาทิตย์ ไม่เคยหยุด เพราะมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียว คือ ต้องการนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทย พวกเราทั้ง 4 คนไม่เคยกราบขอร้อง หรือ เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากท่านแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากขอกำลังใจ

          ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมและทีมงานทั้ง 4 คน จะกราบขอร้องทุกท่าน ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของ Hi-thaksin ได้โปรดช่วยกันเสียสละเงินกันคนละเล็กคนละน้อย ถ่ายเอกสารเอกสารลับทั้ง 9 หน้า ส่งไปให้แก่คนทุกคนในประเทศนี้ ให้ได้รับรู้ความเลวร้ายของระบอบเผด็จการคมช. ที่กำลังแทรกแซงการเลือกตั้ง อยู่ในขณะนี้ เพราะเราหมดหนทางที่จะพึ่งพาสื่อมวลชนที่ยอมตนอยู่ใต้อำนาจเผด็จการแล้ว

          พวกเราทั้ง 4 คน กราบขอร้องจากทุกท่านเพียงเท่านี้จริงๆ

          ถือเสียว่าเป็นการตอบแทนแก่พวกเราที่ทำงานนี้กันมาเกือบ 1 ปี

          ถือเสียว่าเป็นการแสดงน้ำใจต่อพวกเราในฐานะเพื่อร่วมทาง

          ถือเสียว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนผู้รักประชาธิปไตย

          ประชาธิปไตยที่ถูกปล้นไป เป็นของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องทวงกลับคืนมาด้วยตนเอง

          ผมไม่กล้าตั้งความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือมากน้อยสักเพียงใด แต่ด้วยหัวใจของพวกเราทั้ง 4 คน ผมกราบขอร้องและวิงวอนจริงๆ อย่าเพียงแต่อ่านและแสดงความเห็นในเวปไซต์นี้เท่านั้น

          ผมขอร้องล่ะครับ ช่วยกันขยายเรื่องนี้ ช่วยกันกระจายเอกสารลับทั้ง 9 หน้า ไปให้ได้มากที่สุด

          ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศ ได้รู้ ได้เห็นเอกสารลับฉบับนี้แล้ว ความสำเร็จของพวกเรา เป้าหมายของพวกเราที่จะปราบกบฎ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะสูงมาก

          ขอแค่นี้ให้กันได้ไหมครับ

          ขอแค่นี้มากไปไหมครับ

          ผมอยากจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งธรรมดา แต่เป็นการเลือก ตั้งเพื่อปราบกบฎ ให้หมดสิ้นไป

          นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย จะมีโอกาสต่อสู้กับเผด็จการ ทหาร แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน โดยสันติวิธี ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้ง

          หากพรรคพลังประชาชน แพ้ ก็เท่ากับว่าการยึดอำนาจของเผด็จการคมช. เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และการบริหารงานของรัฐบาล 1 ปีที่ผ่านมา เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

          หากพรรคพลังประชาชน ชนะ ก็จะเป็นการปิดยุคสมัยของเผด็จการทหาร และตอกตะปูตัวสุดท้ายที่ฝาโลงของผีเผด็จการที่ตามหลอกหลอนประชาชนผู้รักประชาธิปไตย กันเสียที

          ภารกิจนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อไทยทุกคน

          


 

      

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: