แฉปฏิบัติการ นปอ.กาหัวคนสนิททักษิณ-ยึดไทยคม-ปิดกั้นสื่อ

        แฉปฏิบัติการลับ นปอ.กาหัวคนสนิททักษิณ-ยึดไทยคม-ปิดกั้นสื่อ 

           มาแล้วครับ…. มาตามสัญญา ที่รับปากกันไว้ 
           สัญญาของคนที่ยอมเสียชีพ แต่ไม่ยอมเสียสัตย์ รักษาสัจจะวาจา ไม่ตะบัตสัตย์เหมือนพฤติกรรมของใครบางคน (พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก น่าจะรู้จักดี)    
          
 
          สัญญา ที่ให้ไว้กับ เพื่อนร่วมทางของ Hi-thaksin ว่าจะนำเอกสารชุด ‘ปฏิบัติการ นปอ.’มาเปิดกับแบบจะๆ หลังจากปล่อยเอกสารฉบับตัวอย่างยั่วสายตาไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ครับ วันนี้ ผมจะมาเปิดเอกสารฉบับเต็มให้ทัศนากันอย่างเพลินเพลินจำเริญใจ แต่ก่อนจะอ่านเอกสารชุดนี้ ผมว่า ท่านควรจะไปล้างหน้าล้างตา ทำสมาธิกันก่อนจะดีกว่านะครับ (เพราะไม่รู้ว่าอ่านแล้ว จะเพลิดเพลิน หรือเครียดหนักกว่าเก่ากันแน่ เพราะเอกสารที่ว่านี้มีความหนาเป็นปึก เบ็ดเสร็จหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งหน้า ) 

 

        
         สาระสำคัญของเอกสารชุดปฏิบัติการ นปอ. ที่มีความหนา 101 หน้า เป็นการบรรยายสรุป 3 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย
             
           2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
               3.ผลการปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

เอกสารปฏิบัติการนปอ. ในหัวข้อ สถานการณ์ด้านการข่าว ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่สีแดง ส่วนพื้นที่สีเขียว และ ส่วนพื้นที่เหลือง

  ซึ่งแต่ละสีบ่งบอกความเข้มข้นในการปฏิบัติการด้านการข่าว โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคไทยรักไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลายเป็นบุคคลเป้าหมายที่จะต้องถูกเกาะติดด้านการข่าวมากที่สุด 
          นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งฐานข่าว และแหล่งข่าวในพื้นที่ โดยส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วย นปอ. หน่วย ปตอ.พัน.7 และศปภอ.ทบ เข้าไปแทรกซึม ตามพื้นที่เป้าหมายต่างๆ  โดยเฉพาะศูนย์การเลือกตั้ง เขตดอนเมือง พรรคไทยรักไทย ของนายการุณ โหสกุล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของนปอ. ถูกยกเป็นผู้มีอิทธิพล และถูกเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
         ในเอกสาร ยังมีการแสดงภาพของบุคคลสำคัญที่เป็นเป้าหมายไว้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งบ้านพักอาศัยอาทิ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พล.ต.พฤณฑ์ สุวรรณทัต พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย นายเนวิน ชิดชอบ นายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุริยะเดช พลต.ท.ชลอ ชูวงศ์ และพล.ต.ต.วินัย ทองสอง
          ส่วนเอกสาร ในหัวข้อผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีวางนโยบายโดยการป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งไม่ต้องบอกผู้อ่านก็น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าฝ่ายตรงข้ามหมายถึงใคร โดยกองทัพได้ส่งเจ้ากำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะผู้นำชุมชน และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 

          ซึ่งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะผู้นำชุมชน และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของ นปอ. คล้ายกับยุทธ์วิธีด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 1 ในเอกสาร “ลับมาก” และ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร (คขส.ทภ.1) ที่ Hi-thaksin นำเสนอไปก่อนหน้า ในหัวข้อ การเคลื่อนไหวของ กลุ่มแกนนำต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของอดีต นรม.กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติงานของรบ.และคมช.ที่กำหนดให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการที่เหมาะสมในทางลับ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อผู้บงการ และรากแก้วโดยตรง 

         
นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติการต่อแหล่งข่าวประชาชน การปฏิบัติการด้านพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มีการจัดโครงการรวมพลังเครือข่ายชุมชนสถานีวิทยุพล.ปตอ. เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งคงไม่ต้องอธิบายความก็น่าจะรู้ว่าจะปลูกฝังอุดมการณ์กันอย่างไร

 

               ซึ่งในเอกสาร ยังมีภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการเข้าระงับการแพร่ภาพข่าว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของสำนักข่าวต่างประเทศ ผ่านสถานีบริการภาคพื้นที่ไทยคม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 ด้วย
              นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ประชาชนจึงไม่ได้รับทราบข่าวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากสื่อต่างประเทศเลย ในขณะที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจติดตามและรายงานข่าวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 จนถึงทุกวันนี้
            ไม่ว่าจะเป็นกรณีการถ่ายทอด การให้สัมภาษณ์ของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แก่สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 การให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ เอ บี ซี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 การกล่าวปาฐก เรื่องประชาธิปไตยบนทางแยก ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 การกล่าวปาฐก ในการประชุมโดฮาฟอรัมว่าด้วยประชาธิปไตย การพัฒนา และการค้าเสรี  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน ที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ มีอันถูกรัฐบาลและคมช.สั่งปิดหมด 

           แม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างๆ ที่ถูกรัฐบาลและคมช. สั่งปิดปาก ปิดหู ปิดตา ประชาชน ห้ามเสนอข่าวสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   

              ซึ่งการปิดกั้นการรับรู้ของประชาชน

 

ถือเป็นการเป็นปฏิบัติการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
           จะมีก็เพียงเวบไซต์ Hi-thaksin เท่านั้น แม้เราจะไม่ใช่สื่อมวลชนตัวจริง เหมือนพวกที่อ้างตนเป็นฐานันดรสี่ แต่ก็จะขอทำหน้าที่สื่อมวลชนจำเป็น ในยามที่ประชาชน ขาดที่พึ่ง ช่วยเปิดหู เปิดตา เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชน รับรู้ความจริง ที่กองทัพปกปิดอยู่ในขณะนี้ สัญญาที่ให้ไว้กับท่านพันเอก ที่ต้องการกระชากหน้ากาก กำจัดกากเดน เหล่าทหารหาร ที่ไร้อุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ
           Hi-thaksin จะขออาสาเป็นภูผา ท้าแดด ท้าลม ต่อสู้กับภูผาเผด็จการที่ชื่อ พล.อ.สพรั่งกัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  รัฐบาลและคมช. เพื่อนำเสนอความจริงให้ปรากฏ
               เอาละครับ ผมคงไม่อยากสาธยาย หรืออธิบายเรื่องราวอะไรมากมาย มาทัศนาเอกสารฉบับเต็มชุด “ปฏิบัติการ นปอ.”
           ส่วนท่านผู้อ่านหลังจากชมเอกสารกันแล้ว ท่านมีความคิด ความเห็นอย่างไร ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ตามสบาย แต่ระวังกันสักนิดนะครับ อย่าใช้คำที่ไม่สุภาพจนเกินงาม เดี๋ยวคุณสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เค้าจะว่าเอาได้
 
       สำหรับเอกสารในหัวข้อสุดท้าย เรื่องผลการปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ซึ่งเป็นเอกสารชิ้นสำคัญ ที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โดมียภาพการส่งกองกำลังเข้ายึดสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี และที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีกันดีกว่า 

 

 

สัญญาที่ให้ไว้กับท่านพันเอก ที่ต้องการกระชากหน้ากาก กำจัดกากเดน เหล่าทหารหาร ที่ไร้อุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพสัญญาที่ให้ไว้กับท่านพันเอก ที่ต้องการกระชากหน้ากาก กำจัดกากเดน เหล่าทหารหาร ที่ไร้อุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ

 

สัญญาที่ให้ไว้กับท่านพันเอก ที่ต้องการกระชากหน้ากาก กำจัดกากเดน เหล่าทหารหาร ที่ไร้อุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพสัญญาที่ให้ไว้กับท่านพันเอก ที่ต้องการกระชากหน้ากาก กำจัดกากเดน เหล่าทหารหาร ที่ไร้อุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: