แฉจะๆหลักฐานมัดคมช.ทุจริต

 

แฉจะๆหลักฐานมัดคมช.ทุจริต
กระชากหน้ากาก “กร ทัพพะรังสี”
นักวิชาการ-เอ็นจีโอ “ลิ่วล้อกบฏ”

          ต้องขออภัยทุกท่านที่รอชมเอกสาร อันเป็นพยานหลักฐานแสดงพฤติกรรมคณะรัฐประ หารที่นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ว่าได้กระทำการอันทุจริตต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชน อย่างใจดจ่อ

          ที่ต้องให้รอ ไม่ใช่เพราะเล่นชั้นเล่นเชิงดึงเอกสารเพื่อสร้างกระแสแต่อย่างใดไม่  แต่เป็นเพราะ “ท่านพันเอก” ได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าจะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้อีก 1 ชุด เป็นรายชื่อเครือข่ายขบวนการ “เชียรชั่ว” ขอประทานโทษ “เชียรช่วง” ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ นักการเมืองและเอ็นจีโอ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เกือบ 100 คน มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานเรียบร้อย ผมจึงตั้งใจว่าจะนำเสนอพร้อมกันในคราวเดียว แต่การประสานงานคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เอกสารชุดใหม่ จึงยังมาไม่ถึง

          การเปิดเอกสารในรอบแรก จึงเป็นเอกสารชุดแรกที่ได้รับมาจาก “ท่านพันเอก” ประกอบด้วย

          1. หนังสืออนุมัติจ้างทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เชิงลึก ซึ่งลงนามอนุมัติโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะ ผบ.ทบ. และประธานคมช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550

          2. บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เชิงลึก ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ซึ่งแสดงรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจ้าง ดร.เชียรช่วง กัลยาณ มิตร ด้วยค่าจ้าง 2 ล้านบาท  ต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงมาแล้ว จากราคาเดิมที่ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร เสนอมา 24,980,000 บาท  หรือ เดือนละ มากกว่า 4,000,000 บาท  พร้อมทั้งบรรยายถึงคุณสมบัติความสามารถของดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการประชา สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ

          3.แผนการและผลการปฏิบัติการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงลึก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีแผนการทำงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย

          1. การปฏิบัติการเชิงรุก ซึ่งมีวิญญูชนจอมปลอมเข้าร่วม เช่น  ดร.วุฒิพพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์  ดร.โสภณ สุภาพงษ์  ดร.ณรงค์ โชควัฒน์  นายไพศาล พืชมงคล  ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ พร้อมทั้งการแสดงผลงานกรณี “ดำเนินการถือป้ายประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวและประชาชนผู้ผ่านไปมาอย่างมาก”

          2. การตอบโต้ ใช้ทั้งสื่อวิทยุเครือข่ายกองทัพบก และ อ.ส.ม.ท. สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์  โดยมีสื่อมวลชนที่นิยมศรัทธาคณะรัฐประหาร เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เช่น คุณถนอม อ่อนเกตุผล  คุณฤดี อุมานันท์  นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้อำนวยการอ.ส.ม.ท. คอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนการเมือง ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  รวมไปถึงการจัดทีมงานประจำไปโพสต่อต้านหรือตอบโต้ข้อความที่พาดพิงถึง ในเวปไซต์ต่างๆ

          3. ด้านการต่างประเทศ มีการติดต่อกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ชื่อ ซาชิ ซาชิ ให้เผยแพร่ข้อมูล ติดต่อ ทนายความชาวเยอรมัน ให้ฟ้องร้องต่อศาลต่างประเทศ กรณี ฆ่าตัดตอน กรณีกรือเซะ กรณีตากใบ

          เรื่องการต่างประเทศ นี้เป็นเรื่องสำคัญ มีคนไทย รับดำเนินการ 2 คน คือ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ (ลูกชายนายกฯชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ถูกทหารยึดอำนาจ และ หลานปู่พล.ท.ผิณ ชุณหะวัณ หัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่ยึดอำนาจรัฐบาลเลือกตั้ง) และ คนไทยคนที่ 2 ซึ่งสร้างความประหลาดใจมาก เมื่อพบชื่อบนเอกสารชุดนี้ก็คือ  นายกร ทัพพะรังสี อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒา ที่สร้างวีรกรรมทิ้งพรรค มาขอเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย เพื่อแลกเก้าอี้รัฐมนตรี แต่เมื่อถูกปลดจากรัฐมนตรี เพราะไม่มีผลงาน ก็เข้าไปร่วมกับขบวนการ “เชียรช่วง”

          4. งานเสริมสร้างภาพลักษณ์

          5. งานอื่นๆ

          เอกสารชุดแรกที่นำมาเสนอต่อทุกท่าน มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แผ่น แม้จะไม่มากนัก แต่ก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เพียงพอที่จะบอกได้ว่าคณะรัฐประหาร ได้กระทำการทุจริตคิดมิชอบต่อเงินแผ่นดิน อย่างไร และใครบ้างที่เข้าไปร่วมขบวนการ ซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้ “ท่านพันเอก” ได้บอกมาแล้วว่าท่านมีรายชื่อผู้ร่วมขบวนการอีก เกือบ 100 คน วันนี้ (6 เม.ย.) มีการนัดหมายส่งมอบเอกสารกัน ถ้าได้ ผมจะนำมาเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ทันที

          การทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินรายการนี้ แม้จะไม่สูงนับร้อยนับพันล้านบาท แต่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าคณะรัฐประหาร ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง แม้กระทั่งเงินจำนวนไม่มากนัก ก็ยังไม่ละเว้น แล้วรายการใหญ่ๆ  สัมปทานต่างๆ ที่มีมูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านบาท จะรอดไปได้อย่างไร จะเชื่อถือได้อย่างไรว่า คณะรัฐประหาร จะไม่หาเงินจากสัมปทาน หาประโยชน์จากรายได้เหล่านั้น

          พฤติกรรม ของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ที่อนุมัติให้ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร จ้างน้อง ชายตัวเอง คือ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ผู้ต้องหาคดีปั่นหุ้นทีพีไอ ร่วมกับนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และ เป็นคนส่งเงิน “น้ำเลี้ยง” ให้แก่ สนธิ ลิ้มทองกุล ใช้จัดม็อบขับไล่นายกฯทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรัฐประหาร เป็นหัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูลและประชา สัมพันธ์เชิงลึก ด้วยเงิน 12 ล้านบาท  ในครั้งนี้  ฟ้องประจานการทำงานของคมช.หลายเรื่องหลายประการ

          เจตนาของผมและทีมงาน Hi-thaksin ต่อกรณีนี้ อยากจะเห็นทุกท่านที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ชมเอกสารแล้ว ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรี ใส่กันให้เต็มที่ (แต่ด้วยความสุภาพ และระมัดระวังการหมิ่นประมาท และเก็บอารมณ์ไว้พอประมาณ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของพวกเรา)

          ผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีข้อคิดเห็นที่ดี จึงอยากจะเห็น อยากจะอ่านความคิดเห็นของทุกท่านมากกว่าที่จะนำเสนอ ยิ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น เป็นการต่อยอดความคิด  และแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันของพวกเรา

          สัญญาว่าทุกข้อความคิดเห็น จะนำมาเสนอโดยไม่มีตัดต่อ เว้นแต่ ถ้อยคำหยาบคาย และหมิ่นประมาทผู้อื่นเท่านั้นครับ

          แต่ถ้าท่านจะหมิ่นประมาท ด้วยความยินดีและความพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงในศาล ผมก็จะพร้อมจะนำเสนอ และพร้อมจะไปศาลด้วยกันกับท่านครับ

          สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นสื่อมวลชน  เป็นนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หากท่านอ่านแล้ว ได้เห็นหลักฐานเอกสารแล้ว ยังไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ ยังไม่รู้สึกว่านี่คือข่าวที่สมควรตรวจสอบและนำเสนอ ผมขอเสนอให้ท่านเปลี่ยนอาชีพได้แล้วครับ เพราะท่าน “หมดสิ้นแล้ว” ซึ่งวิญญาณเสรีของสื่อมวลชน

          ในขณะที่ คณะรัฐประหารเรียกร้อง ท้าทายให้ผู้ที่กล่าวหาว่า คณะรัฐประหาร เครือญาติ และบริวาร นำหลักฐานการทุจริตมาแสดง อย่ากล่าวหาลอยๆ ซึ่งไม่ต่างจากการท้าทายให้ผู้กล่าวหานำใบเสร็จการทุจริต มาแสดง เพราะเชื่อว่าจะหาไม่ได้  แต่วันนี้ ผมหามาให้ได้แล้ว  ท่านสื่อมวลชน กล้าพอที่จะนำเสนอหรือไม่
          หากท่านยินดีที่จะเปลี่ยนตัวเองจาก “หมาเฝ้าบ้าน” เป็น “หมาเชื่องๆ” ที่นอนหมอบเลียเศษอาหารอยู่ใต้ท็อปบู๊ตคณะรัฐประหาร ต่อไป ประชาชนอย่างผมก็จะได้รู้ไว้  
ขอเชิญชมเอกสารและ แสดงความคิดเห็นของท่านได้เลยครับ

        

             ท่านสามารถเก็บเอกสารชิ้นสำคัญได้ โดยเปิดทีละหน้าตามลำดับแล้วเซฟเก็บไว้แจกจ่ายได้ตามใจชอบ

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: