เปิดหลักฐาน “สพรั่ง” ผลาญงบ

 

                ข่าวฉาว ในลักษณะ ….ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง….กรณีพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. ที่ขุดคุ้ยหาความผิด รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และพวกพ้อง การคอรัปชั่น ผลาญเงิน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาความผิดได้

                แต่ปรากฏว่าพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กลับเป็นผู้ผลาญสมบัติของชาติเสียเอง

                เมื่อนายจำลอง ครุฑขุนทด ประธานคณะทำงานติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน พรรคไทยรักไทย เปิดประเด็นตรวจสอบความโปร่งใสการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการทอท. ซึ่งนำโดยพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม ที่ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี โดยใช้งบฯ 7.2 ล้านบาท

                ไม่เพียงเท่านั้น การเดินทางไปครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์มที่ชัดเจน คือ ไปดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการแบ่งการจราจรทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

                แต่ในความเป็นจริง คณะกรรมการทอท. และผู้ติดตาม หลังจากลงจากเครื่องบิน เมื่อไปถึงประเทศอังกฤษ กลับดิ่งตรงไปที่สถานทูตไทยในประเทศอังกฤษ และเชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการแบ่งการจราจรทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานระหว่างประเทศของอังกฤษมาบรรยายสรุปให้ฟังที่สถานทูตไทย เพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

                แล้วเวลาที่เหลืออีก 6 วัน คณะกรรมการทอท. และผู้ติดตาม เอาเวลาเหล่านั้นไปทำอะไร

  ที่น่าสงสัย เพราะมีเงินจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินไทยประมาณ 1,200,000 บาท เป็นเงินบัญชีรับรอง หรือน่าจะเรียกง่ายๆ คือ Pocket Money ให้กับบุคคลเหล่านี้ไปผลาญเล่นในช่วง 6 วันที่เหลือใช่หรือไม่  

                และน่าสนใจกว่าคือ ข้อมูลที่ระบุถึง คณะกรรมการ ทอท. ชุดที่เดินทางไปดูงานครั้งนี้ นอกจากมี พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วย ผบ.ทบ. และผู้ช่วยเลขาธิการ คมช. ซึ่งนั่งเป็นประธานบอร์ด ทอท. ร่วมอยู่ด้วยแล้ว ยังมีคนนามสกุลเดียวกับคณะกรรมการ ทอท.อีกหลายคนไปด้วยในฐานะผู้ติดตาม          

                จึงมีการตั้งคำถามผู้ติดตามเหล่านี้เป็นใคร มีความจำเป็นต้องไปมากน้อยแค่ไหน และมีสายสัมพันธ์เครือญาติ ดังที่คุณจำลอง ครุฑขุนทด สงสัยว่าจะเป็นลูกเมียของผู้บริหาร ทอท.หรือไม่?

                แม้คุณกัลยา ผกากรอง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. จะออกมาแก้ต่างว่า ..การไปดูงานดังกล่าวยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบของ ทอท. และที่ผ่านมาทางคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามไปดูงาน บอร์ด โดยแต่ละคนสามารถมีผู้ติดตามไปได้ 1 คน ..

                แต่ตามเอกสารมีรายชื่อผู้ร่วมเดินทางครั้งนี้ทั้งหมด 13 คน

                ปรากฏว่าเป็นกรรมการทอท. 6 คน ส่วนอีก 7 คน เป็นผู้ติดตาม 

                หากเป็นไปตามระเบียบที่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ออกมาแก้ต่าง นั่นหมายความว่าผู้ติดตามก็จะต้องมีเท่าจำนวนกับ จำนวนคณะกรรมการทอท. ที่เดินทางครั้งนี้ใช่หรือไม่

                ซึ่งนั่น น่าจะหมายความว่า หากมีกรรมการทอท.เดินทางไป 6 คน ผู้ติดตามก็ควรจะมี 6 คน ใช่หรือไม่

                แล้วผู้ติดตามที่เกินมาอีก 1 คน เดินทางไปในฐานะอะไร

                หากพิจารณารายชื่อ ผู้ติดตามทั้งหมด ประกอบด้วย  1.นาวาอากาศโทหญิง เพียงมาศ สังขพงศ์ 2.นางสลิษา นิ่มสมบุญ 3.พันเอกธัญพรหม อัศวจินดา 4.พันเอกพิสิฏฐ์ เจริญศริภัทร 5.พ.ต.ต.อุกฤต กัลยาณมิตร 6.นายคมกฤช วงศ์สมบุญ 7.นายรณพ ศุภวงศ์

                และหากตรวจสอบในรายละเอียดความเกี่ยวพันของผู้ติดตามกับบอร์ด ทอท.ที่ร่วมเดินทางครั้งนี้

  • พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร         นามสกุลเดียวกับผู้ติดตามคือ พ.ต.ต.อุกฤต กัลยาณมิตร
  • พล.อ.ท.อิทธิพร ศุภวงศ์ กรรมการ ทอท. นามสกุลเดียวกับผู้ติดตามคือ นายรณพ ศุภวงศ์
  • นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการ ทอท. นามสกุลเดียวกับผู้ติดตามคือ นางสลิษา นิ่มสมบุญ
  • พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการ ทอท. นามสกุลเดียวกับผู้ติดตามคือ นาวาอากาศโทหญิง เพียงมาศ สังขพงศ์

                สรุป ก็คือ คนนามสกุลเดียวกับ กรรมการทอท. น่าจะหมายถึงผู้ติดตามนั่นเอง ส่วนกรรมการอีก 4 คน ที่คนละนามสกุลนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เป็นผู้ติดตามคือใคร

                แต่จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดตามทั้งหมด ปรากฏชื่อพันเอกธัญพรหม อัศวจินดา เป็นหนึ่งใน 7 ของผู้ติดตามและอีกคนคือพันเอกพิสิฏฐ์ เจริญศริภัทร ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน 7 ของผู้ติดตาม

               ปัจจุบันพันเอก ธัญพรหม อัศวจินดา มีตำแหน่งในกองทัพบก เป็น ผอ.กกบ.ทน.3 แห่งกองทัพน้อยที่ 3 ส่วนพันเอกพิสิฏฐ์ เจริญศริภัทร มีตำแหน่ง คือ ผอ.กขว.ทน.3 แห่งกองทัพน้อยที่ 3

                  เท่าที่สืบทราบ ปรากฏว่านายทหารยศพันเอกทั้ง 2 คน เขาคือนายทหารคนสนิทของพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร 

                นั่นหมายความว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร มีอภิสิทธิชน อยู่เหนือระเบียบการของ ทอท. ที่กำหนดให้บอร์ดแต่ละคนสามารถมีผู้ติดตามไปได้ 1 คน 

                ซึ่งหมายความว่า แท้จริงแล้ว บุคคลที่เป็นคนติดตามพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ตัวจริงน่าจะเป็น พันเอกธัญพรหม อัศวจินดา และพันเอกพิสิฏฐ์ เจริญศริภัทร ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิท

                ถ้าอย่างนั้น พ.ต.ต.อุกฤต กัลยาณมิตร ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพล.อ.สรพั่ง กัลยาณมิตร ไปในฐานะอะไร

                ท่านวีรบุรุษ จะตอบคำถามและสร้างความกระจ่างให้ประชาชนอย่างไร

                ประชาชนสมควรจะยกให้เป็นบุคคลที่ผลาญสมบัติของแผ่นดินเป็นอะไรดีระหว่าง

                วีรบุรุษ กับ โมฆะบุรุษ

  

 

 

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: