หมายเหตุ Hi-thaksin

           

           ขออนุญาตขัดใจท่านผู้อ่านจำนวนหนึ่ง ที่กำลังสนใจใคร่รู้เรื่องราวบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของประชาชนคนไทยทุกคน และใช้เนื้อที่บนเวปไซต์ Hi-thaksin ในการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ซึ่งกันและกัน และบางท่านเลยเถิดไปจนถึงขั้นเป็นการวิวาทะต่อกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่คนไทยจะอ้างเหตุแห่งความเป็นผู้จงรักภักดี มาเป็นเหตุในการสร้างความแตกแยกในหมู่ชน และในประเทศชาติ

           ต้องขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เวปไซต์ Hi-thaksin จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความรัก ความคิดถึงของประชาชนจำนวนมากที่มีต่อนายกฯทักษิณ ชินวัตร เป็นสำคัญ และต่อมาได้ขยายพื้นที่การนำเสนอข่าวสาร “อีกด้านหนึ่ง” ที่ไม่ได้รับการนำเสนอจากสื่อมวลชน พร้อมๆ กับเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่น โดยปราศจากข้อเท็จจริง แม้จะมีหลงหูหลงตาไปบ้าง ก็จะพยายามไปตัดออก ลบออก ทุกครั้ง

           ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านผู้อ่านทุกท่านว่ากรุณางด และหลีกเลี่ยงการนำเสนอ แสดงข้อมูล ข่าวสาร ข้อสงสัย ข้อสันนิษฐาน หรือ ข้อวิเคราะห์ของท่านที่มีผลกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทางเสื่อมเสีย หรือ ทำให้ผู้อ่านท่านอื่นๆ เข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งของคนไทย มานำ เสนอในเวปไซต์ Hi-thaksin อย่างเด็ดขาด

           โอกาสนี้ จึงขอบอกกล่าวแนวทางที่ Hi-thaksin จะเดินต่อไป ว่าเรามีพันธกิจอยู่ 3 ประการคือ

           1. เป็นสื่อกลางแสดงความรัก ความคิดถึงที่มีต่อนายกฯทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย มากที่สุดท่านหนึ่ง และควรค่าแก่ประวัติการเมืองการปกครองของไทย จะบันทึกไว้

           2. เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่ควรทราบ เพื่อรู้เท่าทันเผด็จการ และ นำเสนอข้อเท็จจริง ที่สื่อมวลชนไม่นำเสนอ

           3. เป็นสื่อในการเรียกร้องให้ “คืนอำนาจแก่ประชาชน หยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการ”

           Hi-thaksin จึงขออนุญาตขัดใจท่านผู้อ่านบางท่าน ด้วยการงดนำเสนอข้อความที่มีผลกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปในทางที่เสื่อมเสีย และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกๆ กรณี

           Hi-thaksin ขอเรียกร้องให้คนไทยทุกคน หยุดนำสถาบันพระมหากษัตริย์ มากล่าวอ้างเพื่อโจมตีซึ่งกันและกัน และขอเรียกร้องให้ผู้จงรัภกักดีทุกท่าน ช่วยกันประณาม สาปแช่ง ผู้มีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกแก่ชนในชาติ และ แสวงหาประโยชน์ทางการเมือง โดยมิชอบด้วยการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเถิด

                                                                            ขอแสดงความนับถือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: