รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย

             การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 วันที่ 19 สิงหาคม นี้ หากมีผู้ “เห็นชอบ” น้อยกว่า 22 ล้านเสียง รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ก็ไม่มีความสง่างาม ไม่มีความชอบธรรมที่จะนำมาบังคับใช้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายแม่บท ที่กฎหมายใดๆ ทั้งที่มีมาก่อนหรือจะมีตามมาในภายหลัง จะขัดหรือแย้ง มิได้

             เหตุที่บอกว่าหากได้คะแนน “เห็นชอบ” ต่ำกว่า 22 ล้านเสียง ก็ขาดความชอบธรรม ที่จะประกาศใช้เป็นรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็เพราะว่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 มีประชาชนผู้มีสิทธิที่ไปออกเสียงลงประชามติ ได้ทั้งสิ้น 44 ล้านคนเศษ หากผลการลงมติ ปรากฏว่า มีประชาชน “เห็นชอบ” ให้นำร่างรัฐธรรมนูญ 2550 มาประกาศใช้ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิทั้งประเทศ ก็หมายความว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ เสียงข้างมาก ไม่ได้ให้การยอมรับรัฐธรรมนูญ ของคมช. ฉบับนี้

             ดังนั้นถึงแม้ รัฐธรรมนูญ 2549 ที่คมช.เขียนกันเอง จะกำหนดไว้แต่เพียงว่า หากผลการลงมติ ปรากฏว่า คะแนน “เห็นชอบ” มากกว่า “ไม่เห็นชอบ” ก็ให้นำร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ต่อไป ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ลงคะแนน “เห็นชอบ” ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม แต่ด้วยฐานะของรัฐธรรมนูญ หาก มีผู้ลงคะแนน “เห็นชอบ” น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้มีสิทธิออกเสียง แล้วยังนำมาประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุด ก็จะกลายเป็น รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ไปทันที

             เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย เพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ และไม่เข้าร่วมสังฆกรรมกับพิธีกรรมสืบทอดอำนาจทางการเมืองของคมช. ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ ก็จะส่งผลให้รัฐธรรมนูญ ขาดความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การฉีก หรือ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ได้อีกในอนาคต

             ก็ต้องถามไปยัง คมช. ในฐานะที่เป็นตัวการฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 และเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ขึ้นมา จัดให้มีการลงประชามติ จัดให้มีการรณรงค์แบบ “เห็นชอบ” ทำได้ “ไม่เห็นชอบ” ทำไม่ได้ ว่า หากคะแนน “เห็นชอบ” ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง ท่านจะแสดงสปิริตอย่างไรต่อผลการลงมติ หรือจะดันทุรังประกาศใช้รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ให้เป็นรอยด่าง เป็นข้ออ้างสำหรับคณะรัฐประหารในอนาคต

             การลงประชามติครั้งนี้ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า จะ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หรือฝ่าย“เห็นชอบ” กับเผด็จการ หรือ ฝ่าย “ไม่เห็นชอบ” กับเผด็จการ จะเป็นผู้แพ้ หรือ ผู้ชนะ แต่อยู่ที่ว่าจำนวนประชาชนผู้มาลงมติ “เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวนมากเท่าไร หากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง ก็จะไม่มีผู้ใดครหา หรือ ไม่ยอมรับ ได้อีก เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ลงมติชี้ขาดแล้ว แต่หากผู้ “เห็นชอบ” มีไม่ถึงกึ่งหนึ่ง คมช. และ สสร. ก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบ ต่อประชาชนด้วย และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ขึ้นทูลเกล้าฯ อันจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ชนิดที่ไม่อาจจะให้อภัยได้

             เพราะฉะนั้น หากการลงประชามติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ ปรากฏว่า “เห็น ชอบ” มีไม่ถึง 22 ล้านเสียง หรือ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง ก็แสดงว่าประชาชนเสียงข้างมากของประเทศไทย ไม่ต้องการอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ของคมช.

             เมื่อแสดงออกมาแล้วว่าไม่ต้องการอยู่ใต้ระบอบเผด็จการทหารคมช. ก็จะต้องออกมาแสดงพลังร่วมกัน ยับยั้งการทูลเกล้าฯ รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย เพื่อปกป้องพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ให้ถูกคมช. นำไปใช้เป็นตรายางประทับรับรอง เพื่อเปลี่ยนความผิดของตนเองให้เป็นความถูกต้อง

             จับตาดูกันนะครับ หาก “เห็นชอบ” ต่ำกว่า 22 ล้านเสียง พวกเราประชาชนเสียงข้างมาก ต้องรวมพลังกันขับไล่เผด็จการคมช. ให้พ้นไปจากแผ่นดินไทย และนำประชาธิปไตยของเรา ที่ถูกจองจำนานเกือบปี กลับคืนมาสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง

             จับตาดูกันนะครับ หาก “เห็นชอบ” ต่ำกว่า 22 ล้านเสียง จะต้องรวมพลังสกัดกั้นไม่ให้คมช. ทูลเกล้าฯ รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย

             จับตาดูกันนะครับ วาระสุดท้ายของเผด็จการทหารคมช. เดินทางมาถึงแล้ว ใครอยากให้จบแบบไหน วันที่ 19 สิงหาคม นี้ เข้าคูหา หยิบปากกามาไว้ในมือ แล้วก็ลงมติพิพากษาความผิดของเผด็จการทหารคมช. ได้อย่างอิสระ กันเลยครับ

             เห็นชอบ รัฐธรรมนูญ เห็นชอบ เผด็จการ

             ไม่เห็นชอบ รัฐธรรมนูญ ไม่เห็นชอบ เผด็จการ

             19 สิงหาคม นี้ กากบาทช่องเดียว คือ “ไม่เห็นชอบ” เท่านั้น เพื่อบั่นคอเผด็จการคมช. ให้ตายดับชดใช้กรรมที่ก่อไว้กับคนไทย ได้แล้วครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: